“Arkadagyň saýasynda bagtyýardyr sagdyn nesil”

Türkmenistanyň Demir ýol ulaglar ministrliginiň Magtymguly adyndaky ilkinji Ýaşlar guramasy tarapyndan Gökdere jülgesinde ýerleşýän “Demirýolçy” çagalar sagaldyş dynç alyş merkeziniň sport meýdançasynda Türkmenistanda Ýaşlar baradaky Döwlet syýasatynyň 2015-2020-nji ýyllar üçin döwlet maksatnamasyny amala aşyrmak boýunça ýerine ýetirmeli çäreleriň meýilnamasy esasynda dynç alýan körpeleriň arasynda sportuň dürli görnüşleri boýunça bäsleşik geçirildi.
TDUgulya
  • 2
  • 115
  • 10/07/2017 09:49
  • 1 minutda oka

Keks

1 hepde ozal

Gulya barde biderek zatlar yazyp yormede gitde sapaklaryna tayynlan

Atajan0404

1 hepde ozal

Name many barka shul talyplar.comda dushundirinsene