Arassa-degisme (ler)-2

Salam agza we myhmanlar!

Onem "diñe arassa degismeler" atly mowzugym bardy gyzykly degishmelerden ybarat bolan. Muny taze edip acayyn diydim.

Öñem bir adam bar ekeni. Ishi sebapli ony bashga bir welayata 6 aylygyna ugradypdyrlar. Olam baryp yerleshipdir ishinin umumy yashayysh jayyna.

Birnace wagtdan son onun gelni we ogly yanynda bolmanson, ici gysyp bashlapdyr we aram-aram "Peleñ! Peleñ!" diymane bashlapdyr. Ishdeshleri onun kimdigini sorasalar, olam ogludygyny aydypdyr.

Oglunyn adyny has kop aydyp bashlanson, ishdeshleri ona ogluny getirip:
- Ine, oglun! Indi bir bizin gulak etimizi iymaweri - diyseler, olam ogluna garap:
- Peleñ! Hany ejeñ? - diyyarmish. 

Ine, shu yerinde gulmelidir, dushunmedikler!

Bashgada arassa degishmeler bilyanler bar bolsa hem paylashsalar begenerin.

Hazirlikche hosh sag bolun.
ata
  • 5
  • 466
  • 04/07/2017 03:54
  • 1 minutda oka

ata

6 aý ozal

Bir Ahally oglan Marydan gyz alýa diýýar. Onsoň ýaňky gelinine aýtýa: indi sen Ahally bolansyň Maryça gürläýmegin diýse. (bor) diýar.

Ondan toýdan soň iki gün geçensoň goňşylaryndan bir gelin gelýäde:
- "Agyz adyň näme?"- diýse, olam Ahalça gürlejek bolup, Ogulpüsek diýäýipdir. Asyl Ogulşeker ekeni...

Gowjam

6 aý ozal

Hahahay.....:))

MerkezBu

6 aý ozal

Vex gaty gulkilay xaxaxaxaxa gulip icim gyrylday

MasterBoy

6 aý ozal

Ayaly adamsyna:
-men gonshulara baryan 5minutdan gelyan.
-wi kakasy men nahar ataryp goyupdym, shonam her 10minutdan bulap dur, yanmaz yaly.

Gowjam

6 aý ozal

Heheeee;)))