Yatladym

ÝATLADYM!
Çaga wagtym düşen suratym gorup,
Çagalykda gõren gõrgüm yatladym!
Ýowuzlykda geciren idegsiz dõwrüm,
Ýalñyz taşlap giden ejem yatladym!

Ýatlamajak bolýan yõne bolonok
Eje diýlen menden habar alanok
Başymdan geçyäni ejem bilenok
Yalñyz jayda yatan günlem yatladym!

Kakamyn barlygyn menden gizledi
Elmydama maña yalan sozledi
Meni tašlap nireden bagt gõzledi
Ejäñ mährin gõrmedigim yatladym.

Ene mähri barada yazyalar goşgy
Sol mähir ejeme dalda degişli
Oña derek kakam bar eken güýçli
Mähir bilen gujaklanym yatladym

Mähirli gujaklap gujaga aldy
Sondan son gaýgym başdan sowuldy
Her günüm sagadym bagta owrüldi
Agyr günlem gowy günde yatladym

Yazamok goşgyny durmyşdan nalap
Mähirsiz ejemi baramok halap
Enemi kakamy atamy penalap
Maña mähremleri mydam yatladym


Şahsy dõredijiligimden
bayhan6768
  • 8
  • 317
  • 14/06/2017 01:47
  • 1 minutda oka

Artur000

6 aý ozal

Berekella gowy goşgy

Lal

6 aý ozal

Meni pikirlendiryan gosgulardan

koshesh

6 aý ozal

Na owey eje hakynda yazylanmy? Dushunmedim hic hili ???

bayhan6768

6 aý ozal

Yok

bayhan6768

6 aý ozal

Bu gosgy hakyky ejem barada

gugajanm

4 aý ozal

gynanyan doganjygym beteeeeeeeer gow yazypsyn

Enkam

1 aý ozal

Haladym döredijilikde üstünlik

Gowjam

1 aý ozal

Gaty gynandym oz oglundan havar almayan eje naili ejeka o...naili dozyaka oz cagasyna....gosgy gaty gowy bolupdyr