ertir.coma agza

Salmam dostlar mana kömek edin, men ertirlere agza boljak bolyan yone bolanok kim bilyan bolsa dushùndirse gowy bolardy!
vyshybal
  • 26
  • 1029
  • 07/03/2012 02:49
  • 1 minutda oka

nightwolf

5 ýyl ozal

agza bolmak u.n @gmail.com registrasiyan bolmaly, son sol saydyna parol ugratyar, menem duyn rwgistrasiya etdim yone o diyen halamadym ol saydy

Koneurgenchli

5 ýyl ozal

menem shol sayda agza bolasym gelya

vyshybal

5 ýyl ozal

Mende bar gmail etjek boldum yone bolmady!

uky

5 ýyl ozal

menem bolup bilemoklay

handsome1

5 ýyl ozal

salam agzalar, mena yany agza boldum, yone jogap yazanson uzadyp bilmedim. Bilyanlerniz bamay nadip uzatmaly. Bilseniz kyn gorman yazsanyzlan!!!

handsome1

5 ýyl ozal

tapdym, tel.de bolanson, kicijik "teswir yaz" duwmani gormandirin :-)

vyshybal

5 ýyl ozal

O yerde 1
teswirden artyk yazsan ertire chenli ýazyp bolmayan eken

vyshybal

5 ýyl ozal

Köneje chatmam, . . . . . . . ýatmam diýipdirler

nohurlyagza

5 ýyl ozal

vyshybal ... goýan ýerinde näme edişip diýen söz bolmaly? anyk ýazda.

maloyjan

5 ýyl ozal

vyshybal ... goýan ýerinde näme edişip diýen söz bolmaly? anyk ýazda.
nohurlyagza | 2012-03-07 05:13:18
bah nadip bildinay nohurka

alemdarov

5 ýyl ozal

Bu yerde donukler bar ekenaow, BURAYA GIRDIN, CIKISH YOK KOCHUM !!!

nlo

5 ýyl ozal

g.mail açmak isleyanler üçin şu logen bilen habarlaşyn mr.nlo1@mail.ru

Yegen

5 ýyl ozal

Shu wagt meñ internet tizligim haýal, gmail.com registrasiýa açmañ düzgünini öwretjekle welin. Ertir dagyn gmaile girip doly düzgünlerini belläýin, onsoñ habaryny ýetirin size. Gmail.com registr bolmak mail.ru'dan has añsat ahyryn ol. Bolmasa bilýänler bar bolsa tema açyp öwretselerm bolýar!

vipboy

5 ýyl ozal

gayrat et onda yegenjon

makgush

5 ýyl ozal

g.mail açmak isleyanler üçin şu logen bilen habarlaşyn mr.nlo1@mail.ru
nlo | 2012-03-07 09:38:14
nlo mende ýok welin, kyn görmeseñ açyp beriñsine. Men agenda girsem drujba ugradaryn.

nlo

5 ýyl ozal

ertir .com yene yapyldymy? girip bolnaok

bilal

11 aý ozal

Menem ertir goma girip bilemok gmail adresin diyyilyan yerik name yazmaly

Gowjam

11 aý ozal

Uuuuffff menem sondan kosenyande

bilal

11 aý ozal

Gowjam agza bilenokmy gmail adres diyyilyan yere name yazmaly

Gowjam

11 aý ozal

Waaaah bilal dogan kaska bilyan bolsadym.......:(

Lunluchi

2 hepde ozal

yandexdan açyñ iñ añsady shol..
Google yandex pochta diÿiñ..
Registrasiya..soraÿan zatlaryny dogryja ÿazyñ..soñ zapaz mail sorar onam ozal ÿok bolsa kellede nm bolsa uÿduryp goÿberiñ..bar bolany..
Soñ nirde pochta sorasa shony ÿazyñ..

Santa

2 hepde ozal

Biza şol bir gmaili hemme yerde ulanyp yorus

gulyaa

2 hepde ozal

Dogry☺

Sunbule

2 hepde ozal

ertir.comyn Yapylanyna näçe wagt boldoow. soň ertir.tk açylyp ady üýtgedi ýürekdesh.ru diýlip oňa mail gerek däl göni login ýazýaň parol goýýaň giribermeli

Enkam

2 hepde ozal

:)

MonteKristo

2 hepde ozal

+99365249230