adam atlarynyn manysy

salam doslar joralar! Her bir adam ady bir zat anlatyar belki sizem oz halayan atlarnyzyn name anladyanyny aydyp berersiniz
aymelek
  • 41
  • 2325
  • 13/04/2011 01:33
  • 1 minutda oka

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

Palwan__ men halayan adym :) manysyny öziniz bilyansiniz! men adym daldir Palwan :D

noone

6 ýyl ozal

oglan atlarynda wepa(bilshiniz yaly wepalylygy anladya),gyz atlaryndan şirin(suyjije)

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

Kerim adam prikol :D Kerim Kerim Ker Gulak,Her çetinde Gyzaryp duran bir gulak :D :D

aymelek

6 ýyl ozal

a men ozum gyz atlaryndan Nazik ady oglan atlaryndan bolsa Muhammet, Yakup,Yusup atlary owadan goryarin. Yone yakup diymek name anladyarka?

argos

6 ýyl ozal

leyli bn bossan aisha atlary gowy göryan gyzlardan a oglanlardan dowran bn batyr

aymelek

6 ýyl ozal

yaramaztalyp senem shustryja ekenin ;-)

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

adam adyny Baş harp bilen yazyan kiçi çykya gaty görişdi yokdyr Kerim :D

argos

6 ýyl ozal

men bir zady bilesim gelyar kabirler yetip bilmedik taýynyn shanyna ya da ilkinji soygusinin shanyna ilkinji oglyny ya da gyzyn shon adyna dakmak niyetlän bamyka?=)

aymelek

6 ýyl ozal

howa bar men bir joramyn dayysyna oz halashan gyzyny alyp bermeyaler olar 4 yyl soyushyaler yone manlaydyrda toy etmek yokdurda birnace yyl gecenson gyzjagazy bolyar adynada ilkinji soyen gyzynyn adyny goyyar

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

ay biz tarapda Mama Bilen Baba goyya ady :)

aymelek

6 ýyl ozal

siz tarap bolanda haysy tarap bolya))))))))

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

Aymelek senem gaty köp bilmiş ekening :))

aymelek

6 ýyl ozal

wi o name ucin?

vasyok

6 ýyl ozal

meng adym namani anlatya bilene belang sapyny beryan:D wakr wakr

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

özing gowy bilyansinglay aymelek :)

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

öwezgeldi eşegi öldi zor zor tay :D:D

aymelek

6 ýyl ozal

bilman soradymda menem yaramaztalyp

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

lebap taraplary bolya :)

aymelek

6 ýyl ozal

ana indi dushnukli))

Auditor

6 ýyl ozal

Oglan atlary eziz emir dawut selim azym, gyzlardan aylar nurana ayperi.

jeyn91

6 ýyl ozal

a mana ha tarzan at gowy heheheeh

ependi

6 ýyl ozal

aga saña ölüm!

ependi

6 ýyl ozal

eşektalyp!:)

p0e0r0i0j0i0k

6 ýyl ozal

a men oglanlardan Mukam, Islam,Ibragim, Ybrayym atlary. Gyzlardan bolsa Leyli, Zuleyha, Meryem atlary gowy göryan

Novcha

6 ýyl ozal

Mana gyz atlaryndan Nowcha a oglan atlaryndan kayum ady has gowy goryan.

Auditor

6 ýyl ozal

Yaramaztalyp Kerim at bn beydp oyun etme hou Hudayn adydr. Ependijan gaharlanma senem

Wepa Owezow

6 ýyl ozal

men adym wepa )))))))))) wepalyda gyzlar dushinayn)))

Auditor

6 ýyl ozal

Reklama

myahridjemal

6 ýyl ozal

Yokarda biri sorag beripdir oz birinji soygusinin adyny goyyalarmy diyip? Hava goyyalar menin adym kakamyn birinji halashyp aljak bolan gyzynyn ady yagny,mahrijemal ol gyz toyundan on yaraman yogalypdy :-( son bash yyldan kakam ejem bn durmus gurya ikisi kursdash . Birinja doganym bolya ady bagul ejemin halan ady,ikinjem men kakamyn halan ady! Yone mana mahrijemal dp dine kakam diyya sebabi doly adymy kan ozum halamok!

Ayjagash

6 ýyl ozal

Gyz atlaryndan Maral, Jeren, Aysha, Leyla a oglan atlaryndan Rowshen, Atajan, Muhammet.

Djdawid

6 ýyl ozal

at diyilse gulesim gelyarow arada blyat gayi saklady znacogynda Goyunlyyew d.p dur menem guldimda ne za chto yazda sukan gayisi
gyz ady jennet oglan italmaz:-)

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

ependi gulagyng aşagyny gyzardyp gaydaryn hazir :D

Yaramaztalyp

6 ýyl ozal

auditor prosta degişme hou

Auditor

6 ýyl ozal

Yo men dushunyanle yaramaztalyp yone heme zat bn oyn etmeldal dijek boldm

littil

6 ýyl ozal

maňa oglan atlardan selim, eziz a gyzlardan jennet, meňli, mahym

p0e0r0i0j0i0k

6 ýyl ozal

hi hi mañada kawagtjyk Menli diyyarler

littil

6 ýyl ozal

oooooo perijik seň adyň meňlimi meniň bolsa iň ýakyn joram meňli

p0e0r0i0j0i0k

6 ýyl ozal

yok meñ adym Meñli däl yöne meñim bolansoñ diyyärler

p0e0r0i0j0i0k

6 ýyl ozal

?

Gowjam

3 aý ozal

Yenede Jennet bada Ayjennet yok Men adimin namani anladyanina blmk Ayyn Jennedimika ya Jennedin Ayymyka bilmedim

Nazaryyett

3 aý ozal

Perhat, arap-pars dillerinden geçen söz. Pars dilinde Pyrkat, özbek dilinde Furkat, Farhat, Faryod (ses üýtgemelerine sezewar bolan görnüşleri), türk dilinde Ferat — aýralyk, jyda düşmek manylaryny berýär. Meselem: Pyrkat — Pyragy sözler goşulmasy üýtgän düýbi bir söz, Pyragy sözi hem şol manylary berýär. Edil bu ady goýanlarynda ony göz öňüne tutandyrlar öýdemok manysyna seretseň-ä, emma "Şirin-Perhat" dessany bar, ýedi aşygyň biri Perhat, şoňa esaslanyp goýulan bolmaly.