Bu gün gyz doganymyň doglan günü. Şoňa gutlap SMS ýazjak bolýan. Bilýän gowy doglan gün gutlaglaryňyz bolsa teswirlerde ýazyp galdyryň, haýyş.

Sorag-jogap, Gurbanaly tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir