Telefona root goyjak bolyan yone prawasyny bilemok. Haysy programmada goyup bolar? Bilyanin bolsa doly gurrun berayin?!

Sorag-jogap, Mr_arsen. tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir