Men samsykdyryn. Mal, dünýädäki iň nejis adamdyryn. Siz üçin!
Meniň şu soňky mowzugym.!

Ýöne bir zady berk belläň. Men özüm ýaşdyryn, ýöne men däki kelle siziňkiden 100- hatda 1000000000 esse güýçli we ugr tapyjylygna gözüm ýetýär we bu gara çynlygy üçin, ölüp bilmän ýörsüňizler!
Hemme kimiň hem ilkinji işi, bilen soňky işi deň gelmeýä, azajyk aklyňyzy eýýeriň.
Meniň şu ýaşymda men diýen şahyryň eden işinden geçirenimi, men diýen türkmen programmistiň eden işinden geçirenimi görüp bilmän ölüp barýaňyzlaraý. Bolýa. siz utduňuz, men utuldum. No Comment.

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir