Fobiýa: bu islendik birzatdan gorkmak keseli.

ablutofobiýa: suwa dushmekden (shol sanda yuwunmakdan hem) gorkyan adama aydylyar!

agirofobiýa: yoly kesip gechmekden gorkan adama aydylyar!

agorafobiýa: kopchulikden gorkysy bolana aydylyar!

ailurofobiýa: pishiklerden gorkan adama aydylyar!

akluofobiýa: garankydan gorkmak

akrofobiýa: beyiklikden gorkmak

akustukofobiýa: gaty seslerden gorkmak

algofobiýa: azap chekmekden gorkmak

amatafobiýa: chang we tozandan gorkmak

anemafobiýa: tuweleyden gorkmak

antlofobiýa: silden gorkmak

antropofobiýa: adamlardan gorkmak

apifobiýa: arylardan gorkmak

araknafobiýa: mor-mojeklerden gorkmak

aritmofobiýa: sanlardan(matematikadan) gorkmak

astrafobi: yyldyrymdan gorkmak

aviofobiýa: uchmakdan (uchar) gorkmak

ballistofobiýa: yaragdan we okdan gorkmak

baktrafobiýa: gurbaga we sh.m haywanlardan gorkmak

belonofobiýa: sanjymdan (ukoldan) gorkmak

bibliofobiýa: kitaplardan gorkmak

brontofobiýa: gok gummurdisinden gorkmak

dentofobiýa: dish lukmandan gorkmak

eisoptrofobiýa: aynalardan gorkmak

elektrofobiýa: elektrikden gorkmak

erotofobiýa: jynsa gatnashyga girmekden gorkmak

farmakafobiýa: dermanlardan gorkmak

fazmafobiýa: hyyaly jandarlardan gorkmak

filemafobiýa: opushmekden gorkmak

filofobiýa: soymekden, ashyk bolmakdan gorkmak

fotofobiýa: yagtylykdan gorkmak

gametefobiýa: oylenmekden gorkmak

gefirofobiýa: koprulerden gorkmak

glossofobiýa: kopchulikde chykysh etmekden gorkmak

helyofobi: guneshden gorkmak

hematafobi: gandan gorkmak

hidrofobi: suwdan we yuzmekden gorkmak

higrofobi: yagyshdan gorkmak

hipnofobi: uklamakdan gorkmak

hipofobi: atlardan gorkmak

ihtiyofobiýa: balyklardan gorkmak

ginefobiýa: gyzlardan(female) gorkmak

karnofobiýa: etden gorkmak

keymafobiýa: gyshdan we sowukdan gorkmak

kinofobiýa: itlerden gorkmak

klimikafobiýa: merdivanlardan gorkmak

klostrofobiýa: yapyk yerlerden gorkmak

limnofobiýa: kollerden gorkmak

logofobiýa: belli bir sozlerden gorkmak

lyokofobiýa: ak renkden gorkmak

mekanofobiýa: mashynkalardan(enjamlardan) gorkmak

melanofobiýa: gara renkden gorkmak

mikrobiofobiýa: mikroplardan gorkmak

mizofobiýa: kirden gorkmak

monofobiýa: yalnyzlykdan gorkmak

muzofobiýa: sychanlardan gorkmak

nekrofobiýa: jesetden gorkmak

niktofobiýa: gijeden gorkmak

nozokomofobiýa: hassahanalardan gorkmak

nudeofobiýa: yalangachlykdan gorkmak

ofidiyofobiýa: yylanlardan gorkmak

okofobiýa: yuk ulaglardan gorkmak

pantofobiýa: HEMME ZATDAN GORKMAK

papirofobiýa: kagyzlardan gorkmak

pedofobiýa: chagalardan gorkmak

pelodofobiýa: kel adamlardan gorkmak

pirofobiýa: otdan gorkmak

pogonofobiýa: sakaldan we sakally adamlardan gorkmak

politikofobiýa: syyasatchylardan gorkmak

selenofobiýa: ay'dan gorkmak

siderofobiýa: yyldyzlardan gorkmak

skiofobiýa: kolegelerden gorkmak

sosyofobiýa: jemgyyetden gorkmak

takofobiýa: yokary tizlikden gorkmak

talassofobiýa: denizden we okeandan gorkmak

teknofobi: tehnologiyadan gorkmak

termofobiýa: gyzgyn we yssydan gorkmak

testofobiýa: synaglardan(examlarden) gorkmak

tomofobiýa: operasiyadan gorkmak

toksifobiýa: zaherlenmekden gorkmak

venustrafobiýa: gozel gyzlardan gorkmak

vermifobiýa: gurchuklardan gorkmak

zoofobiýa: haywanlardan gorkmak

Bilim, Durmus_Myradow tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir