Indi biganabiz, bizler bigana,
Ne aşyk biz, iki diwana.
Eger görüşäýsek, gözler her ýana,
Seni unudup bilmän, ýandym bu gije,
Söýgi duýgusundan, sowadym ençe.

Bu gije uzaldy, munçalar uzyn,
Bizleri aýyrdy, dumuş näm üçin?
Oýlanym saýyn, dillerim weýran,
Seni unudup bilmän, ýandym bu gije,
Söýgi duýgusundan, sowadym ençe.

Awtor: Pälwan Akmyradow

Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir