Ýeketäk saýt: YEKETAKDIR
Agzalarnyň kalby päkdir.
Men mydamaaa şeýle diýýän,
Ýeketäkdãki ýeketäklermi söýýän.

Mydama yeketak.ru -da-dyr köýim
Pikirler bölimi saýtdaky öýim
Hany pikirdeşler - Pikirleşeliň
Geliň ýazyşalyň, hem Degişeliň


Dost bolsun dostyň diregi,
Geliň hormatlalyň birek-biregi,
Yeketak.ru-nyň hem ömri uzak bolsun,
Uzak dursyn,
Agzalaň hem gysmasyn ÝÜREGiii???


Awtor: https://yeketak.ru/@Orazik

Edebiýat, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir