Salam dostlar. Muny siziñ bilen paýlaşayyn diydim, belki aranyzda bilyaniniz bardyr.
Gar ýaly ak, gije ýaly gara,
Iýmesi haram, içmesi halal,
Erkekler günde 3 gezek gorer,
Ayallar ömründe 1 gezek görer.
Jogaby näme bolup bilerka ?

Jogabyny özümem bilemok. Paýlaşmak ücin gyzykly sowal.

Sorag-jogap, Rakuten tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir