Essalowmaleýkum Talyplar.Com agzalary we myhmanlary!
Giç ýagşy :D https://yeketak.ru bar diýip aýtmaga geläýipdim menää :)

Edil häzirki wagtda Mobil Internet-de hem saýt işleýär öýtýän. :)

Hormat bilen...

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir