Hazirki wagtda dunyade sosial tordan takmynan, 3810000000 adam peydalanyan bolsa, olardan internet ulgamyna girmek uçin 63,6% Google Chrome, 17,7% Safari, 4,4% Firefox brauzerlerinden amala asyrylyar.
Her gunde wideoyazgylara tomasa edyan adamlaryñ umumy syn edyan wagty 1000000000 sagada deñdir. Bu ulgamda isleyan bilermenleriñ hasaplamalaryna gora, bir ayda wideoyazgylardan, takmynan, 2 milliarda golay adam peydalanyar.
Internete durli dillerde yazylan maglumatlar goyulyar. Ulanylyan dilleriñ gorkezijileri boyunça birinji orunda 56,6% bolan iñlis dili, ikinji orunda 7,6% rus dili we uçunji orunda ispan dili yorgunli hasaplanylyar.
2020-nji yylyñ mart ayyndan bari gundelik Zoom programmasynyñ usti bilen 200000000 adam telekonferensiya hyzmatyndan peydalanyar. Bu gorkeziji geçen yyla garanyñda, 20 esse kopdur.

Internet sahypalaryndan

Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir