Salam! Hormatly talyplar.com agzalary we muhmanlary!!! Sizi

Nesip bolsa, www.dostluk.ru saýtynda, indiki hepdeden ýola goýuljak, her hepdäniñ bäşinji güni, anna güni geçiriljek:

«OMAR HAÝÝAM» "Rubagylar agşamy" atly bäsleşige gatmaşmaga çagyrýan!.

Bäsleşik, her hepde beriljek "tema" esasynda, gatnaşyjy agzalar, bellenen wagtyñ dowamynda, bellenen temadaky pikiri çeperçilik/ussatlyk bilen bir bent goşga sygdyrmagy başarmaly.

Ses(☆ýyldyz) berilşik esasynda ýeñijiler belleniler we ýylyñ aýagynda ýazylan ähli "bir bentli" goşgulary awtoryny görkezmeklik şerti bilen «DOSTLUK RUBAGYLARY» ady bilen PDF görnüşli e-kitap etmegi göz öñünde tutýarys(nesip bolsa).

Bulardan daşary her hepde ýeñijilere  pul baýraklary we sowgatlar gowşurylar.

Ýylyñ aýagynda ýagny, o günlere ýetsek nesip bolsa, 25-nji dekabrda, anna güni geçiriljek ýylyñ jemleýji FİNAL bäsleşigi bilen bu ýyly jemläp, iñ köp ses(☆ýyldyz) alan agza(agzalara)  beriljek uly baýraklar we sowgatlardan daşary,
hakyky ýadygärlik sowgatlary(özümä kitap/kitaplar gözegne tutýan/teklip berip bilersiñiz) we pul baýraklary beriler.

Häzirlikçe şular... Teklipleriñiz we pikirleriñiz bar bolsa baş üstüne size dostluk.ru saýtynda garaşýarys ...
Hormatly talyplar.com agzalary we myhmanlary.


@Allaberdi T.Ç

Edebiýat, Jupiter_Fire tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir