Zandy tamiz bir gozeldiñ pakize,
Gownuñ dideleñde duyulyp durdy.
Yylgyrañda yañagyñda mydama
Enayy çukurjyk oyulyp durdy.

Tebigatyñ saña beren pesgesi
Diñe ol dal, kandi artykmaçlygyñ.
Sol çukurjyk mydam erkim alardy,
Enayy yylgyryp salamlasdygyñ.

Sonda ykbalym dal, yatlamam bolup
Galjagyñ hakynda oylamandyryn.
Sol çukurjyk çumup gitdi kalbyma
Olçeyan dey pak yskymyñ çuñlugyn.

$atlyk HUDAYNAZAROW

Edebiýat, yashalym tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir