Mayda doglan zenanlar

Biler bolsañyz, may ayy tutanyerli we ozlerine ynamly zenanlaryñ dunya inyan ayydyr. Bu zenanlaryñ yurekleri hut ugur gorkezyan kompasa meñzes bolup, olar mydama oz yurekleriniñ islegine gora hereket edyarler. May zenanlarynyñ hasyetleriniñ oz-boluslugy yaly, olaryñ dasky gornusleri-de ozune çekijidir. Sol sebapden ol zenanlara asyk bolmazlyk mumkinem daldir. Bardy-geldi asygyñ bagty getirip, ol zenan hem oña soygi bn jogap berse, ne yagsy, tersine bolsa wn, onda ol asygyñ may zenanyny omurboyy yadyndan çykaryp bilman yasajagy ikuçsuzdyr.

Iyunda doglan zenanlar
Bu zenanlar beyleki aylarda doglan zenanlardan duypgoter tapawutlanyarlar. Olaryñ hasyetlerindaki iñ bir ozbolusly taraplary bolsa, olaryñ hemmetaraplayyn bilesigeljiligi we doredijilige bolan synmaz soygusidir. Olaryñ oz asygyny kate yylgyrdyp, kate bolsa çalarak gaharlanmaga mejbur edyan hasiyetleriniñ biri-de, edyan pikirini adamyñ yuzune aytmak hasiyetidir. Soygude bolsa bu zenanlar erki ozlerinde saklamagy gowy goryarler.

Sorag-jogap, yashalym tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir