Bu gun ayrylanyma senden ezizim
Enceme wagt gecayipdir sensiz gecmejek gunler.
Yadyma dusyar sen bn geciren gunlerem.
Soygi arzuw dine sen bir yurege sygdyryp bolmajak umyt.

Bilyanmi ezizim yany tansan wagtlarmyz
Sen meni seyle gowy goryadin welin
Menden akan yekeje goz yas un
Dozman dan atardyn aydyp arzuw doly durmus hakda

Wah sonky gun name uytgetdi bir bilsem
Ya pikirindaki yaly owadan ya akylly daldirin belkem
Seyle bolsamda sol wagt hemise agyr degya mana
Nabileyin soyaydimmikam seni seyle

Bu gun jan etyan hiczat bolmadyk yaly
Salam yasalym dowam etsek onki yaly
Sen ilkinji goren gunum yadymda ahyry
Sonkyja aydan sozunem

Hazir diyere sozum yok gowne degmek asla islamok
Sesini esitdim begendim seyle
Aytmasamda icimden bolsada jany sag gezip yor eken diyip

Bolyala bagtly bol durmusda alla ayyrmasyn soyen yaryndan
Sen yylgyrysyn solmasyn hichacan
Mana agyr deger gaygyly gormek
Bu gunem yatlaya diyme. 
Yatdan cykarma men hemise bardyryn.
Isin dusse cekinme bitirerin elmydam.
Esassaglyk bagt dileyan sana

Täzelikler, yashalym tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir