Oyden cykdym gije diyip gidip baryan yol alyp
Yol gyrada bir cagajyk otyr yuzuni salyp,
Gozlerinde ajy goz yas aglayar ol cagajyk
Bar eken on elinde gatap giden corejik
Yurek bagrym paralanyp bardym onun yanyna
Gorup cagan yagdayyny gyyldym on halyna
Name boldy ayt jigim name beyle halyn senin
Belki dermanyn taparyn komegim deger menin
Diyip aydan sozlerime beter aglap baslady
Ulam bolsam ejizledim gozlerimem yaslady
Kakysdyrdym ust basyny soradym oylerini
Entagam aglap otyr ol okalap gozlerini
Biraz aglap bolanson kosesdide azajyk
Gozlerime seretdide dillendi ol cagajyk
Diydi bizin oyumiz yok oyden kovdy kakamyz
Indi ejem ikimiz yolda gecya gunimiz
Seydip hossarlarynyzyn yuzuni yere salyanyz
Koca zynmak ucnmi cagany doguryanyz
Bu gunasiz cagalaryn ahy tutar elbetde
Ey namyssyz gelinler azap bar ahyryetde
Seydip hossarlarynyzyn yuzuni yere salyanyz
Koca zynmak ucnmi cagany doguryanyz
Bu gunasiz cagalaryn ahy tutar elbetde
Ey namyssyz gelinler azap bar ahyryetde
Hany onda ayt jigim diydim ejen nirede
Name ucn birozun aglap otyrsyn yol kocede
Diydi ejem ir bn surme calyp gasyna gitdi gelerin diyip munip bir yat masyna
Sondam bari otyryn yol kocede ac suwsyz
Hazir boldy gelenok blmk ejem nirede
Donup galdym yerimde esidip cagan sozlerin
Biraz ozume gelip sorasdyrdym oylerin
Ahyry ondan mundan idap oylerin tapdym
Bas gelemok gaharyma batly gapysyn kakdyp
Hichili ses bolmanson acdym oyun gapysyn
Sorhos yagdayda yatan gordum oglan kakasyn
Dasynda bos cuyseler ozuni bilman arlap yatyr yerinden gidip kate birzatlar gurlap
Yene cykdym yzyma gordum onun gonsysyn
Salamlasyp soradym oglanyn ejesini
Seydip hossarlarynyzyn yuzuni yere salyanyz
Koca zynmak ucnmi cagany doguryanyz
Bu gunasiz cagalaryn ahy tutar elbetde
Ey namyssyz gelinler azap bar ahyryetde
Seydip hossarlarynyzyn yuzuni yere salyanyz
Koca zynmak ucnmi cagany doguryanyz
Bu gunasiz cagalaryn ahy tutar elbetde
Ey namyssyz gelinler azap bar ahyryetde
Menin beren soragyma gonsysy sallap basyn
Diydi oglum bu gelin harlady oz yoldasyn
Basga birin tapypdyr oglanjygyn ejesi
Haram ise bas gosup oye gelmez gijesi
Bilip edyan islerine ari su hala dusdi
Neylesin ol bicara ahyry gelninden gecdi
Indi cem gelen yerine taslap gidya oglyny
Ine oglum sebabi gelnin oyden kowulany
Mydam gelnin kuysegi gozlar pully gujagy
Seydip seytana uyup yumurdy bir ojagy
Sozun sonlap gonsysy alyp galdy cagany
Pali azan gelinler unudyanyz Allany...


Asyl bu mp3-dy gowy sozler bar eken paylasayyn diydim. Dine eser tazelikler bolup baryar owadan aydym sozleri hem paylasyn sizlerem dostlar.

Täzelikler, yashalym tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir