Salam dodtlar,doganlar. Saglyklarynyz goumy? Sizden birzat sorajakdym kyn gormeseniz?
Gitarada aydylan aydymlary nirden tapsa bolyar?
Goegle yazsan cykarmaya cykarsada skacat edip bolanok diyya. Komek edip bilmeyanizmi?

Sorag-jogap, Sabirowa_M tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir