Essalowmaleýkum dostlar! Telegram girmek isleýän bolsaňyz, siz MTPROTO proksi serwerleri akraly, amatly ýagdaýda diwardan aşyp geçip bilersiňiz :D!
Gepiň gysgasy, 3TMT-dan 100% işleýän, 100% garantiýa berilýän, MTPROTO proksi serwerleri satylýar!
Bu serwerleri hiçikim bilmeýär, ýörite serwerde ýazylan proksiligi üçin serwer berijimiz, beget we diňeje biz bilýäris!
Satyn almak isleseňiz: palwanakmyradow2003@gmail.com poçta ýazaýyň!

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir