Essalowmaleýkum, hormatly ildeşler!
Egerde siz mmuzon.ru hit aýdym saýtynyň admini bolmak isleýän bolsaňyz, siz bolup bilersiňiz!
Ýöne kiçijik şertler bar:
Aýdyma cover foto peçat edip, aýdymlaryň teglerni sazlamagy bilmelisiziň!

Eger admin bolmaga, ukybyňz bolsa, +993(63)-41-51-25 telefon belgä jaň edäýiň...

Täzelikler, ZET-PRO2003 tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir