Çölde 3-sany dost bar eken.
1)Ker.
2)Lal.
3)Kör.
Ker ölüpdir.Indi siz aýdyň!Keriň ölendigini Lal nädip Köre äşgär eder???

Sorag-jogap, aynura tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir