Men Seni Bireyyam Yatdan Chykardym,
Yatlap Yormek Peydasyz:a Soymesen,
Unutdym, Her Saher Suratyn Ogshap,
Her Agshamam Duyshe Giryan Diymesen.

Men Seni Butinley Yatdan Chykardym,
Sondi Chep Gursakda Lowlan Atasham,
Yone Senden Habar Berayjek Yaly,
Her Bir Gabatlashan,
Her Bir Satashan.

Seni Mydamalyk Yatdan Chykardym,
Seni Yatlamagyn Hajaty Hem Yok,
Yone Bilyarmin Shoool Otly Gozlen,
Bu Gyzlaryn Birindenem Tapamok.

Seni Hyyalymdan Chykardym Welin,
Ynanay Sheylebir Ginedi Dunyam,
Dunyam Ginese:de Ginandir Welin,
Men Bir Hakykata Indi Dushunyan,
Seni Hyyallardan Sogrup, Zynyp,
Ganaty Gyrlan Garlawach Kimin,
Sensiz Galanymda Dushundim Dunyam,
Asyl Zynan Zadym - Ozum Ekenim...

Awtoryny Bellemandirn.

Edebiýat, soho tarapyndan 1 month ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir