Web sahypa, ýagny saýt nädip döredip bolýar?!
Bu gün men sizlere web sahypa düzmek üçin nämeleri bilmeli we nähili programmalar gerekdigini aýdyp bermeçi.
Diýmek başladyk!!!
Bize gerekli zatlar:
1. Kompiýuter ýa-da Andorid sistemadaky telefon
2. Komp üçin(Notepad ++), Andorid üçin(WebMaster Lite)
3. Komp üçin(Denwer), Andorid üçin(AndroPHP)
programmalary gerekdir!
Ýokarky programmalar bizde bolsa we kelle düzüw işlese elbetde biz öz şahsy saýtymyzy döredip bileris.
Web sahypa düzmek üçin size känbir programmirleme dillerini bilmek gerek bolmaz!
Iň esasysy siz HTML dilini bilmelisiňiz(eger şu mowzuk +25 like alsa, HTML derslikleri Türkmen dilinde taýýarlap paýlaşaryn)! Google gözleg motory arkaly HTML teacher site diýip gözleg berseňiz, size gerekli maglumatlar çykar diýip umyt etýäris! Ýada şu mowzukga Like goýýaňyz :D
Dostlar web sahypa açmak üçin, ýörite uniwersitet okamak gerekdäldir, muny ýönekeý obadaky, biz ýaly oglanlar hem açyp biler... :D
Saglykda görüşeli dostlar, sagboluň...

Sorag-jogap, ZET-PRO2003 tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir