TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ BAMSY ALP 

Bamsy alp, has dogrusy Bamsy Birek kim bolupdyr? Bamsy Birek taryhda ýaşap geçen real şahsmy? Eger real şahs bolsa ol haçan öldi we mazary nirede? Geliñ, "Gorkut ata" eposynyñ iñ görmegeý we batyr ýigitlerinden bolan Bamsy Birek barada käbir maglumatlara ser salalyñ. 

■ Bamsy alp (Bamsy Birek) kim bolupdyr? 

Makalany kitapcy.ga saýtynda aşakdaky linkden doly okap bilersiñiz:

http://www.kitapcy.ga/news/bamsy_alp/2020-02-19-10585

Edebiýat, wagt tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir