TARYHY ŞAHSYÝETLER

▶ MALHUN HATYN (BALA HATYN)

Türkmen gojasy Edebaly şyhyñ gyzy we Osman Gazynyñ ýanýoldaşy Malhun hatun kim bolupdyr? "Gurulyş. Osman" teleserialynda ýaş türk aktrisasy Özge Törer tarapyndan janlandyrylýan Malhun hatyn (Rabiýa Bala hatyn) hakyndaky okyjylarymyzy gyzyklandyryp biläýjek maglumatlar kitapçylar saýtynda.

■ Malhun hatyn kim bolupdyr?

Klassyky osmanly taryhçylary we olara salgylanýan taryhçylar Osman Gazy Türkmeniñ ýanýoldaşy bolupdyr diýip Şyh Edebalynyñ gyzy Malhun hatyny görkezýär. Osmanly türkmen nesilşalygynyñ ähli neberesi bu zenanyñ neslindendir.
Bir gün Osman beg Edebaly şyhyñ tekgesinde düşläp geçipdir. Şonda ol otagda duran Gurhany hormatlap, oña tarap aýagyny uzatman uka gidipdir...

Makala dolulygyna www.kitapcy.saýtynda.

@ Kitapçylar.

Edebiýat, wagt tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir