BERKE HANYÑ MUSULMAN BOLŞUNYÑ HEKAÝATY

Mongollaryñ we Çingiz hanyñ nebereleriniñ arasynda ilkinji bolup musulman bolan Berke hanyñ yslam dinini kabul edişi diýseñ täsirli hekaýatdyr. Berke hanyñ musulman bolmagyna bir goja türkmen derwüşi sebäp bolupdyr.

■ Berke hanyñ musulman bolşy

Berke han häzirki Gazagystanyñ demirgazyk raýonlaryna ýöriş edende, söweş gidip durka atdan ýykylyp goly çykypdyr. Ýörişden gaýdyp gelýärkä ýolda bir ýaşula duş gelýär. Ýaşuly Günorta Gazagystanyñ Türküstan şäherinden eken.

dowamyny kitapcy.ga saýtyndan okap bilersiñiz...

Edebiýat, wagt tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir