AÝDOS FATIHI

▶ ABDYRAHMAN GAZY TÜRKMEN

Türkmen taryhynyñ iñ şanly sahypalaryny beýan edýän "Direliş. Ärtogrul" we "Gurulyş. Osman" teleseriallarynda belli türk aktýory Jelal Al tarapyndan janlandyrylýan Abdyrahman Alpyñ obrazy köplere tanyş bolsa gerek. Abdyrahman Alp taryhda ýaşap geçen we bütin ömrüni Ärtogrul Gazynyñ, Osman Gazynyñ, Orhan Gazynyñ, galyberse-de, Osmanly türkmen döwletiniñ hyzmatynda geçiren beýik türkmen begzalarynyñ biridir. Onuñ ýaşan gahrymançylykly ömri, ýadawsyz göreşleri bugünki gün ýaş nesillere göreldedir.

Makalanyñ doly görnüşini okamak üçin şu aşakdaky linke giriñ:

http://www.kitapcy.ga/news/aydos_fatihi_abdyrahman_gazy_turkmen/2020-02-10-10464

Edebiýat, wagt tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir