Bir gun, bir yabyn boyunda osup oturan çynary palta bilen chapyp bashlayarlar. Çynar muña gaty gynanyar. ol paltadan sorayar: -ey palta men sana name yamanlyk etdim, sen mana beyle yowuz darayan??? meni yok etjek bolyan, Menden name yamanlyk gordun??? palta: -ey çynar, sen mana hic zat etmedin, bu yerde men gunakar dal. meni sapym dolandyryar, men shona baglydyryn. ol meni nira ursa men shony chapyandyryn- diyyar. çynar, paltan sapyna seredyar, gorse, paltan sapy birwagtky ozunin bir shahasyndan alnyp palta goyulan sap eken!!!

Edebiýat, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir