Dürli žanrdaky çeper eserler (goşgular, poemalar, proza eserleri, dedektiw, mistika we fantastika, satira, degişmeler, aforizmalar, halk döredijiligi, rowaýatlar), dürli temalardaky ylmy makalalar, taryhy şahslar....

Türkmen, rus we türk dillerinde www.kitapcy.ga saýtynda.
Saýtda ýazgylaryny okyjylaryñ dykgatyna ýetirmek isleýänler saýtda agza bolup ýazgylaryny paýlaşyp ýa-da hasturkmen84@gmail.com elektron salgysyna ugradyp bilerler.

● Bellik: Saýtda paýlaşylýan ýa-da paýlaşmak üçin biziñ salgymyza ugradylan çeper eserlerdir makalalar sowatly ýazylan, grammatiki ýalñyşsyz we awtorynyñ ady, familiýasy anyk görkezilen (eger öñ metbugatda çap edilen bolsa, anyk haýsy gazet-žurnalda we haçan çykanlygy hem) bolmaly.

@Kitapcylar

Täzelikler, wagt tarapyndan 6 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir