Taryhyna gum sürlen doganlarymyz

▶ HAZAREÝ TÜRKMENLERI

● ýa-da öwrenilmedik türkmen taýpasy - hazareýler hakynda

Hazareýler (hazaralar) häzirki Owganystanyñ çäklerinde ýaşaýan we ilaty Owganystanyñ 35%-ne barabar gelip çykyşy boýunça esasy düzümi türkmenlerden bolan iñ uly türki taýpalaryñ biridir. Ençeme asyrlap eýran dilleriniñ gysajynda ýaşansoñ, şeýle-de ylym-bilim öwrenmeklerine bilkastlaýyn rugsat berilmän, belli bir döwürde gul-gyrnak kimin harlanan, bala-çagalaryny gul bazarlarynda satmaga mejbur edilen, assimilizasiýa sezewar bolup öz ene dillerini we däp-dessurlaryny unudan, pars diliniñ bir şahasy dari dilinde gepleýän, sebitde ýaşaýan beýleki jemagatlara garanda has köp hammallyk, lagymçylyk, çopançylyk ýaly gara işlerde işläp güzeranlaryny dolaýan we "nadan" hasaplanýan çarwa hazareýler bütin bu görýän horluklaryna garamazdan başlaryny dik tutup, özbaşdak halk hökmünde ýaşamagyñ hötdesinden gelmegi başardylar.
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Dowamy www.kitapcy.ga saýtynda....

http://www.kitapcy.ga/news/hazarey_turkmenleri/2019-08-19-7813

Edebiýat, wagt tarapyndan 9 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir