Sen bir ýaşyñdakañ aglanyñda ejeñ seni köşeşdirerdi. Sen iki ýaşyňdakaň ejeñ öz ýanyna çagyrardy, A sen bolsa gaçardyñ. Sen üç ýaşyñdakañ ejeñ saña süýji nahar bişirerdi. A sen bolsa iýmezdiñ. Sen dört ýaśyñdakañ ejeñ saña ruçka bererdi/ A sen welin tamlara surat çekerdiñ. Sen bäş ýaşyñdakañ ejen saña arassa owadan eşikler geýdirerdi.A sen welin hapalardyñ. Sen ýedi ýaşyñdakañ ejeñ seni mekdebe alyp giderdi. A sen welin gidesiñ gelmezdi. Sen on ýaşyñdakañ ejeñ seniñ mekdepden geleriñe garaşardy. A sen welin geldigiñ göni öz otagyña giderdiñ. Sen on bäş ýaśyndakan ol seniñ üstünliklerine aglap alada ederdi. A sen welin üstünlikleriñ üçin sowgat islärdiñ. Sen 25 ýaśyñdakañ saña öýlenmäge(durmuśa cykmaga) kömek etdi. A sen öýlendiñ(durmuś gurduñ)aýalyñ (adamyñ) bilen başga ýere ýaşamaga gitdiñ. Sen 35 ýaşyñdakañ ejeñ saña gerekli maslahatlary berdi. A sen welin "GOŞYLMASANA" diýerdiñ. Haçan 40 ýaşyñda ejeñ keselläñde sen ejeñi artykmaç ýük höķmünde gordüñ. Egerde seniñ ejeñ diri bolsa, ejen seniň üçin ÝEKEDIGINI ýatdan çykarmaň!!!

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 10 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir