Salam. Men hytaýa(şanhaýa) okamana barýadym. Okap ýörenleriňiz bar bolsa, haýş bn ýüzlenäýjek zatlarym bardy: şanhaýda näili kwartirada galyp bilerin, nädip tapsam bor, nähili kömek edip bilersiňiz, pekinden şanhaýa bilet alyp berip biljegiňňiz bar bamy, ýa-da nädip pekinden şanhaýa baryp bilerin? 61 064781 Bilýänleriňiz bolsa imoda ýada şu taýda teswirde habarlaşaýyňda.

Sorag-jogap, SiziňÝalyBiri tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir