Salam talyplar.comyñ agzalary gowmysyñyz

size forum saýtymyzda pul baýragyny utmaga mumkinçilik berilýár. Nähili ýagdaýda?

Köp mowzuk ýazyp Like almaly Liderlerde bolmaly.Haçanda aýyň 25 gününe geçende sagat 00:00 bolanda Liderlerde kim ilkinji ýerde ýerleşse 50 manat pul baýragy beriler.


Ýazýan zatlaryňyz peýdaly bolmaly ýazgyda hökmany many bolmalydyr.


Ýene-de bir utuş aşakdaky sag tarapda gök düwmejigiň içinde Admin tarapynda kätelerine mugt TmCell kartlarynyň kodlary goýular sizem gireňizde hökmany barlaň mümkin siziň nesibiňizdir.

https://forum.ertir.ru
Perhat Sabirow

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 week ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir