Salam doslar gowmysyñyz ýagdaýlar
Men bu gezek öz šahsy saytym hakda aýtmakçy. forum.ertir.ru sayt sugun iśe girizildi. Saýtda hàli hiç hili bloglar goýulmadyk saytda girip gormekligi we agza bolmaklygy maslahat beryan. Sayda her gun internet we tehnologiya degisli bloglar goylup durar.
forum.ertir.ru

Habarlasamak ucin
+99364177934

Bellik Saytda köplenç Chrome programmasy arkaly girmekligi maslahat beryan

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir