Salam hormatly agzalar we dashyndan jyklayan myhmanlar! Men siz bilen bir tema boyunca pikir alyshasym geldi. Hemmamizem bilyas adamlañ iki jynsy bar: erkek we ayal; bular dunya inya, yashaya, mashgala gurya, garraya, dunyaden otya... Sho yashalan ömurde erkegiñem, ayalyñam durmushda oz orny, etmeli ishleri bolyar. Ayal bilen erkek mydama bagtly durmush ucin, gelejegi ucin goreshyar... Umuman meñ soragym durmushda köp kösenyan, kop aladaly yashayan... Umuman durmushda iñ köp kösenyan (gödek manyda dal) kim Erkekmi? Ayalmy? We name ucin?

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 4 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir