Salam hormatly agzalar, biz 2019.06.1-ne TmMasters.Ru saýtymyzda ilkinji aksiýa geçirmegi meýilleşdirýäs.
Aksiýanyñ şertleri we düzgünleri:

1. Aksiýa islendik agza gatnaşyp biler.
2. Aksiýa gatnaşmak üçin @Dayko nike ýüz tutmaly.
3. Aksiýada siz bize 10 gün içinde 10 sany makala ýa-da mowzuk taýýarlap bermeli.
Makalañ we mowzugyñ temalary:
Internet tehnologiýalary, Programmalaşdyrma dilleri hemde programmirleme dillerine degişli bolmaly. Hemde şol ýazylan makalalar we mowzuklarda şol bir temany alyp çykansoñ şol tema barada giñişleýin maglumat berlen bolmaly.
4. Makalalar, mowzuklar başga dilleriden terjime edilen hem bolsa bolýa, ýöne başga saýta ýazylan ýa-da başga bir ýerlerden göçürilen bolmaly däl.
5. Bize 10 sany makalany we mowzugy ýazyp ýa-da terjime edip hödürlän agza aksiýamyzyñ şertlerine görä sylaglanar.

Ýagny: Siz bize 10 sany makala hödürleýäñiz. Biz hem öz gezegimizde size http://Ipbyte.Ru Türkmen hostinginden 500Mb tarifiñ bir aýlyk tölegini töläp berýäs.

6. Eger siz 10 gün ýa-da ondan soñky günler hem bize makala we mozuklary taýýarlap hödürleseñiz. Bizem size şoña görä size Ipbyte.ru hostinginden 500Mb tarifiñ aýlyk tölegini uzaldyp berýäs.

7. Her 10 sany makala bilen mowzuga, Ipbyte.Ru dan 500Mb tarifiñ 1 aýlyk tölegini töläp berilýär.

Aksiýa gatnaşjaklar howlugyñ şu ýylyñ 06.1-ne çenli 10 sany makalañyzy @Dayko nike hödürleseñiz, size şo bada Ipbyte.Ru dan 500Mb tarifi alnyp berler.

Täzelikler, mayk tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir