Salam agzalar.šu ašakdaky ýazylanlaryň soňyna (näme gerek ? ) dp okarsyňyzda. - - - - - - kanun pozup düšseň polis radaryna, artyk gurläp tanyš gozlän bolan bolmak - - - - - - ene diliň unudup, rusča, turkče ya-da inlisče gurlän bolan bolmak - - - - - - toýda-baýramda , ile görunjek bolup, dost-ýarlaryňdan balak-köýnek alan bolmak - - - - - it uwlap durka jibiňde, paňlap dostlan ýanynda, bir pukaraň üstinden, čišen bolmak - - - - - - özüň bolup..a.. harpyna šermende, bilimlä akyl satan bolan bolmak - - - - - - - uzyn sačyň kesip, üstinden tahýa geýip, däp-dessurym diýen bolmak - - - - - - toýota ýa bmw-e görüp, özüňde köne jula minip, gapdalynda gazy basyp, ozan bolan bolmak - - - - - - ýatyp ýumšak ýassykda, eklenip ejeň-kakaň puluna, ..toýum etjek restoranda.. diýen bolan bolmak - - - - - satyp pula diniňi, tašlap watan-iliňi, ýamanlap yslam dinini, del ýurtlarda pašyrdan bolmak - - - - -


PERHAT SABIROW
+99364290174

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir