Ilki bilen hemmäñize salam.Saýty myhman bolup okaýanlar we agzalar!!!!
/ Bu gün size STAWKA OÝUNLARYNA gatnaşasy gelýänlere bildirmekçi ! ! !
Häzirlikçe futbol boýunça stawka ýagny (utuş) oýny:;
Indi bolsa size gysgaça hem-de sada görnüşde düşündirjek ! / !
Gündelik dünýä futbol oýunlary bolýar şulardan her gün 3 OÝUN GOÝULÝAR (3 oýuny dogry jogaplap bilen adama stawka goýulýan puluñ (80%) -y berilýär ! ! !
BELLIK :::: EGER-DE sany 2 we ondan köp adam dogry jogap berse goýulan puluñ 80% dogry jogaplan adamlara deñ paýlanar ! ! !
BERILEN JOGAPLAR OÝUN BAŞLAMAZYNDAN ÖÑ (GOÝÝAN PULUÑYZ BILEN) KABUL EDILÝÄR WE OÝUN GUTARANSOÑ NETIJELER BELLI BOLÝAR WE GÖNI ŞOL WAGT TELEFON BELGIÑIZE GEÇIRILÝÄR ! ! !
EGER-DE 3 JOGAPDAN BIRI ÝALÑYŞ BOLSA HEM BU UTUŞ HASAPLANMAÝAR !
STAWKA ÜÇIN GOÝULJAK PUL (1-manat) ! ! !
INDI GATNAŞASY GELÝÄN ADAMYÑ ETMELI IŞI------ ŞU BELGÄ +993(61874181) 1-manat geçirip, HAÝSY KOMANDA ÝEÑJEGINI ÝAZAÝMALY(mysal üçin şeýle
BOLJAK OÝUNLAR 27.03.2019 sagat 00:45
A-) 1/BOSNIA&HERZEGOVINA -# bilen # 2/ GREECE


B-) 1/IRELAND # bilen # 2/GEORGIAÇ-)1/ITALY-# bilen # 2/LIECHTENSTEIN

jogaplary şeýle ýazmaly ^^^^^
A-) 1/UTÝAR B-)2/UTÝAR Ç-) 1/UTÝAR^^^^^

ŞEÝLE JOGAPDAN SOÑ DIÑE OÝUN GUTARMAGYNA GARAŞAÝMAK GALÝAR ! ! !
GRUPBA GOSHULMAK UCHIN

IMO:::+99361874181
INS:::futbol_stawka

✌✌✌BARY-ÝOGY 1 -manat bilen bagtyńyzy synap görüñ ! ! ! ✌✌✌
(galany teswirde sorap bilersiñiz)

Täzelikler, añyýok tarapyndan 3 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir