Ey .... Men adama ansat sowunmeyan bara yone su sowunc geplerem yone yerden doreman ekeni! Señ yaly ...-lar sebapli dorän ekeni! Name manysy bar sol nemsca yazyan zatlaryn? Itin do.inden bolan itogly señbir!

Täzelikler, SiziňÝalyBiri tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir