KitapTM.COM - Yashyl yaprak toparynyng doreden universal kitaphanasy, icinde mekdep okuwcylary ucin gerek kop kitaplar bar... Elbetde taryplar ucin hem kitaplar bar, menimce dine turkmence kitap gerek bolsa su saytdan peydalanaymaly diyyan, sizlera bilemok... Yone hemmesi diyen yaly tolegli.
Dine kitaplar PDF formatda bolman eysem Ses, Programma, wideo gornusinde hem bar. Icinde kurs isleri, referat, duzme ve beylekilerkap mukdarda bar, menimce in gowusy sul...

Kitaphana.net - Bu saytdaky kitaplar esasan talyplar uçin, peydaly taraplary synaglaryn soraglaryny okuvcylar ve talyplar ucin wagtynda cykarya, yone icindaki kitaplaryn hemmesi diyen yaly talyplar ucin... Okuvcylar ucin dine synag soraglaryny ve tolegli gornusde jogalrayny cykarya elbetda talyplarada degisli...

AlemJahan.NET/Reports/ - AlemJahan saydynyn kitaphanasy... Elbetde bu saytda hem okuvcylar ve talyplar ucin kitaplar bar kitaplaryn 95%-i mugt...

Book.Zehinli.INFO - Zehinli saytynyñ kitaphanasy...

Dostluk.RU/Kitaphana - Dostluk saytynyñ kitaphanasy...

Bellik: Sizem bilyanyñyz bar bolsa yazyñ...
Halanlar arkayyn LIKE basyberiñ...

Tehnologiýa, Begli Annayev tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir