Goshgy yazdym bugun sana yuzlenip
Dostym dadishjan toyyn gutlayas
Durma gelnin arkasynda gizlenip
Dostym oylenyan toyyn gutalayas

Her kim islar bir owadan yar bolsa
Soygi gujar eger duygy bar bolsa
Gelinjanam dadishjana zar bolsa
Bagtyn geldi dostjan toyyn gutlayas

Her yagdayda gollan birek biregi
Sylag hormat mashgalanyn diregi
Oyke - kineleriñ yokdyr geregi
Uzak dowran suruñ toyuñ gutlayas


Gutlaya hemme dostlar gutlaya eziz
Gutlaya mysayyp yatanok heniz
Bu gunki yashlaryn yok tayy deni
Hemmamiz jemlenip toyun gutlayas

Edebiýat, Yaş Şahyr tarapyndan 3 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir