Salam hormatly agzalar !Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlaryna synanmakçy bolýan agzalarmyz, myhmanlarmyz bar bolsa T-nyň taryhyndan synag soragnamalary bar(jogaplary bilen bile)
kim almak islese habarlaşyp bilersiňiz
IMO +99361892256

Täzelikler, mertogly tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir