Men birinji
Bir gun biri amerikada yasayan bay garyndaslarynynka gidya. Aeroportda uzun limuzin garsy alya. Bul adamam nirde goren zady... Baya seyle dip yuzlenya"" bah bu masynyn uludygny"" bay bolsa gomparyp ""barsi amerika barde hemme zat uly"" dia.bular masyna munup bayin oyune gidya. Barsalar giden bir howly oye baryancanam epesli yoremeli. Yene halki adam "" baybu howlyn uludygny"" dip gengalya. Bay bolsa gozunin gytagy bilen "" barsi amerika bardaki hemme zat uly"" dip owunya. Son bu ikisi naharlanmaga gecyaler. Nahar iyilyan stolda bolsa her basynda biri oturya. Seylebir uzynmysyn welin birinin yuzi beyleka zordan saygarylyamys. Halki yene "" buuu bu stoly disene"" dise bay yene cisip "" ""barsi amerika hemmezat uly"". Bular nahar iyip bolyalar. Myhmanyn bolsa ayakyoluna gidesi gelya. Oyeyesinden yerino soraya. Ol bolsa"" 1nji etaz koridorun sonundaky sag gapy dia"" . Myhmanam yalnysyp cep gapa girya. Girenden cyra yok olam onuni gorman oyun icinde gurlan howuza dushya. Yanky zordan suwdan kellesini cykaryp "" wayyy suwy cekayman, suwy cekayman""" dip gygyrypdyr...

Sorag-jogap, enkaaa tarapyndan 6 days ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir