Türkmenistanda dowzahyn gapysy bar.Bu nahili habar.Dogrudanam ol dowzah gapysy nahili zat diyersiniz.Yöne internetde şunun yaly habara gözüm düşdi.51 yyldan bari öçmeyan ot.Derwezedaki çukurun ady.Onun ululygy 100 metr dagy bar we 1967 nji yylda emele gelipdir.Hormatly talyplar.comyn agzalary belki siz bu barada menden gowy bileryaniñiz bardyr we ol hakda name bilyan bolsanyz yazaysanyz gaty gowy bolar.Sebabi şeyle nakyl bar eşiden den bolmaz gören göz bilen.

Perhat Sabirow

Bilim, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir