Salam Talyplar.com-yñ mahriban agzalary gowmy jan saglyklar...
Indi bolsa öz meseläme geçsem ..
Men bir gyzy söyüp galdym onuñ ady arzuw men şol gyzy soradyan welin ol maña bolyar diyenok näme üçinligini bilemok 5gezek yaly soratdym gerek däl diýýämiş.Yòne men şol gyz bolmasa yaşap bilemok çyn yürekden sòyüpdirin..Bolmasa söýüşyänäm yok
Indi sizin komegiziñ gerek doslarr

Sorag-jogap, Perhat Sabirovv tarapyndan 2 weeks ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir