Häkimiýet nyrh kesdi,geçmedim sana
Ýürejigmi çöwrüp başa geýdiler
Öz öýümde döndürdiler myhmana
Myhmanhana bardym ýer ýok diýdiler

Edebiýat, kararsyz tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir