Milli edebiýatymyzyñ muşdaklaryna !!!

▶ Ýazyjy Amanmuhammet Nepesden sowgat üç roman

Ýaşuly ýazyjy Amanmuhammet Nepesowyñ şöhratly türkmen soltany Alp-Arslan Soltandan söz açýan "Alp-Arslan", ady dünýä dolan türkmen agyr atletikaçysy Altymyrat Orazdurdyýewiñ ömründen söz açýan "Ýere duwlanan ägirt", geçen asyryñ birinji ýarymynda bolup geçen Ýeroýlanduz tragediýasyndan söz açýan"Ýazgyt" romanlary ilkinji gezek www.kitapcy.ml edebi-çeper saýtymyzyñ kitaphana bölüminde goýulýar. Okamaga we kitap arhiwiñize ýükläp almaga howlugyñ.

Tarapsyz türkmen edebiýatynyñ giñ gerimli ýeke-täk salgysy www.kitapcy.ml okyjylarynyñ hyzmatynda.

@ Kitapçy.

Edebiýat, wagt tarapyndan 1 year ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir