Salam agzalar. Häzirki wagtda täze 3-nji jybs moda boldy. Aslynda bizde bu zat geñ görülsede daşary ýurtda bu adaty gündeki zat. Olar doglan günlerine gyzlar kakalaryndan pul sorap göni salonda gidip plastiki kiçiräk operasiýa etdirýärler. Meselem dodaklaryny çişirýärler, göwüslerini ulaldýarlar we ş.m. Menem pikir etdim biziñkilerem şeýtseler näme bolarka. Meñ pikirinçe öz ýurdumyzda bu zat etdirilmesede daşary ýurda gidip etdirip gelseler. Soñam beýle bolsa gitdigiçe şeýle ýagdaý köpelse bilmedimdä. Ýöne magtymgulyñ kurany rasşifrowka etmegine görä ahyr zaman golaýlaýar. Olam 2059-2063 ýyllar aralygynda.

Sorag-jogap, Megalord tarapyndan 7 months ago
Teswir ýazmak üçin Içeri gir